Energy-Tech

Energy-Tech specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów energetycznych, oraz w kontroli procesów, budynków i transportu, dokonywaniem przeglądu klimatyzacji, systemów wentylacji i ogrzewania, a także organizowaniem szkoleń z zakresu zarządzania energią.

Pracownicy zatrudnieni w Energy-Tech są wpisani na listę referencyjną Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz widnieją w Centralnym Rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

www.energy-tech.pl

Adres: Al. Jana Pawła II 36, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Telefon: +48 604 22 33 21

Pocztabiuro@energy-tech.pl

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.