TFX PHARMA

Podmiot odpowiedzialny leku TFX, TFX PHARMA, zajmuje się upowszechnianiem wśród lekarzy i pacjentów tymoterapii i dostarczaniem potrzebnych do tego preparatów grasicznych.  Jest to metoda służąca poprawie stanu układu odpornościowego oraz zwalczaniu mikroorganizmów chorobotwórczych i komórek nowotworowych, bazująca na wykorzystaniu środków leczniczych z wyciągiem z grasicy. Suplement diety Thymus Factor, za który również odpowiedzialna jest TFX PHARMA, dzięki odpowiednio dobranym składnikom, wspiera złożone procesy zachodzące w organizmie, mające na celu utrzymanie homeostazy w obrębie grasicy i całego układu immunologicznego.

https://tfxpharma.pl/

Adres:  ul. Muchoborska 6,  54-424  Wrocław 

Poczta: biuro@tfxpharma.pl

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.